D2 / D+

In het VSO hebben we een combinatiegroep, D2 / D+.

In deze groep zit een zorggroep, de D+-groep, en een reguliere groep, de D2-groep.

In deze groep zitten maximaal 10 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar.

De leerlingen in de zorggroep hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) categorie 3 in verband met de grote ondersteuningsbehoefte.

Deze leerlingen hebben de verwachte uitstroombestemming “Taak- en activiteitengerichte Dagbesteding”.  

In groep D+ ligt het accent op het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en sociaal-emotionele ontwikkeling. Schoolse vaardigheden als tellen, woordherkenning en dergelijke, worden geoefend in praktische situaties, bijvoorbeeld tijdens het doen van de boodschappen, zorg voor de was en wijkgericht werk. 

Leerlingen krijgen bloksgewijs alle vakken aangeboden. De leerlingen krijgen de vakken koken, groen, dienstverlening (schoonmaak, administratie), techniek, ZeDeMo (arbeidsvaardigheden). De leerlingen hebben een portfolio, dat ze meenemen naar elk praktijkvak. 

Leerlingen van D+-groep lopen soms het laatste schooljaar stage op de toekomstige dagbestedingsplek.

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer fitness en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een vakleerkracht.

 

Middenbouw: 

Als de leerlingen van de brugklas naar de middenbouw gaan, wordt gekeken naar de verwachte uitstroombestemming. Afhankelijk daarvan zal de leerling doorstromen naar de D2- of A2-groep. 

In de middenbouwgroepen zitten maximaal 13 leerlingen van ongeveer 15-17 jaar.  

 

In de D2-groep zitten vooral leerlingen met de verwachte uitstroombestemming “(Arbeidsmatige) Dagbesteding”.

De schoolse vaardigheden krijgen nog voldoende aandacht, waar mogelijk staat het vergroten van deze vaardigheden centraal. Daarnaast worden de schoolse vaardigheden vooral toegepast in praktische situaties, bijvoorbeeld tijdens het doen van de boodschappen en de zorg voor de was.  

Leerlingen in de middenbouw krijgen bloksgewijs alle vakken aangeboden. De leerlingen krijgen de vakken koken, groen, dienstverlening (schoonmaak, administratie), techniek en ZeDeMo (arbeidsvaardigheden).  De leerlingen hebben een portfolio, dat ze meenemen naar elk praktijkvak en waarin ook o.a. stageverslagen worden opgenomen. 

Leerlingen van 16 of 17 jaar kunnen, als er voldoende begeleiding op de stageplek is, intern stage gaan lopen, bijv. bij een SO-groep. 

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer fitness en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een vakleerkracht.