Eerste item

Welkom op de site van de Bernardusschool

Op deze website vindt u veel informatie over de school. Mocht u een vraag hebben of een bezoekje aan onze school willen brengen dan kunt u contact met ons opnemen.

 

De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Dit zijn leerlingen die een grote ontwikkelingsachterstand hebben. De school heeft als doel de talenten van deze speciale leerlingen zover mogelijk te ontwikkelen.

De leerlingen kunnen het SO (speciaal onderwijs) bezoeken vanaf 4 jaar. Leerlingen kunnen het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) bezoeken vanaf 12 jaar. Uiterlijk tot hun 20e jaar kunnen leerlingen het VSO blijven bezoeken.

Lees meer ›

 

Onze school streeft naar kwaliteit (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen in het schoolplan) en zorgt ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden.

In het schoolplan 2023 - 2026 staat beschreven wat de school doet in dit kader. Het schoolplan is te vinden bij Schoolgidsen en plannen.