Eerste item

Oudertevredenheidspeiling

Oktober 2019 heeft de MR een oudertevredenheidspeiling (OTP) gehouden onder de ouders van de leerlingen van de Bernardusschool. 38% van de ouders uit zowel het SO als het VSO heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om zijn mening te geven over thema’s als ‘de sfeer op school’, ‘het onderwijsaanbod van de Bernardusschool’ en de ‘communicatie over de leerlingen’.

De resultaten van de OTP zijn geanalyseerd en besproken binnen de MR.

Net als in de vorige OTP is de waardering voor de Bernardusschool over de hele linie hoog.

Vooral het cijfer dat de ouders geven voor de veiligheid op school en het feit dat de kinderen met veel plezier naar school gaan, stemt tot tevredenheid.

Ouders zijn ook bijzonder tevreden over de prettige wijze waarop de teamleden ouders te woord staan.

Zaken, die iets minder hoog beoordeeld worden (maar nog wel steeds voldoende!), hangen samen met communicatie. Met het invoeren van de Nieuwsflits en het organiseren van de Ouderkamer op het SO verwachten we hierin verbetering aan te brengen, mogelijk dat deze twee ook op het VSO ingevoerd kunnen worden.

Indien u wilt reageren op de resultaten van de OTP en/of de rapportage wilt lezen, dan kunt u contact opnemen met Elly Mulder (directeur van de Bernardusschool) en/of met de MR.