Eerste item

Oudertevredenheidspeiling

De resultaten van de oudertevredenheidspeiling en de vraag ‘hoe nu verder?’
In januari 2017 heeft de MR een oudertevredenheidspeiling (OTP) gehouden onder de ouders van de leerlingen van de Bernardusschool. 35% van de ouders uit zowel het SO als het VSO heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om zijn mening te geven over een tiental thema’s, zoals ‘de sfeer op school’, ‘het onderwijsaanbod van de Bernardusschool’ en de ‘communicatie over de leerlingen’.

De resultaten van de oudertevredenheidspeiling zijn geanalyseerd en besproken binnen de MR.

Het is bijzonder fijn om in de resultaten op de OTP terug te zien dat de waardering voor de Bernardusschool over de hele linie hoog is. Daar zijn we als team van de Bernardusschool blij mee en trots op!

Ouders zijn o.a. bijzonder tevreden over de prettige en deskundige wijze waarop de aanmeldprocedure voor hun zoon/dochter is verlopen. Ook worden de open houding van de teamleden en de bereidheid om met ouders in gesprek te gaan over hun zoon/dochter in hoge mate gewaardeerd.

Zaken, die iets minder hoog beoordeeld worden (maar nog wel steeds ruim voldoende!), hangen samen met communicatie (het gebruik van het contactschriftje, de digitale schoolkrant en de informatie vanuit de MR). Ook het onderwerp ‘ouderparticipatie’ scoort iets minder hoog. Vanuit de Bernardusschool beschouwen we deze zaken (ondanks de ruim voldoende score) als verbeterpunten, waarmee we de aankomende periode al dan niet in samenwerking met ouders aan de slag zullen gaan.

Indien u wilt reageren op de resultaten van de OTP en/of de rapportage wilt lezen, dan kan u contact opnemen met Elly Mulder (directeur van de Bernardusschool) en/of met de MR.