Eerste item

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. De Medezeggenschapsraad van de Bernardusschool bestaat uit 5 ouders en 3 personeelsleden van de school. De MR-leden moeten de uitgangspunten van de school respecteren. In het MR-reglement is het advies- en instemmingsrecht van de raad geregeld. De MR wordt geïnformeerd over organisatorische en beleidsmatige zaken van de school. Tevens wordt de raad om advies en instemming gevraagd bij voorgenomen bestuursbesluiten. De MR stemt onder andere in met de inhoud van de schoolgids.

 

De overleggen vinden plaats op:

 

 

De overleggen vinden plaats op het SO vanaf 19:30 uur.

 

Wilt u de agenda en de notulen van de overleggen ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u via dit mailadres: MR@bernarduszml.nl contact opnemen.

Zou u in de mail de naam van uw zoon/dochter en de groep willen vermelden.

 

Namens de ouders zitten in het medezeggenschapsraad:

Hans van Eijk, vader van Joana die in augustus 2014 op de SO van de Bernardusschool is gekomen en sinds september 2021 op het VSO zit.
Ik ben sinds september 2017 lid van de MR en in januari 2019 verkozen tot voorzitter/secretaris.
Namens de MR heb ik zitting in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de gemeente Den Haag.
Vanuit het verleden heb ik al veel ervaring met vrijwilligerswerk en op deze manier kan ik meehelpen om deze prachtige school nog een stukje mooier te maken.

 

Claudine Schaper-Mazel, moeder van Hugo (2de jaar VSO) die sinds 2018 leerling op de Bernardusschool is. Ik ben dit jaar nieuw lid van de MR. Vanuit mijn vakgebied (Orthopedagoog) en als ouder kijk ik uit naar het meepraten over de gang van zaken en de nauw betrokkenheid bij de school.

 

Hansje van der Zwaan, moeder van Max, groep turqoise (SO). Max zit sinds 2017 op de Bernardusschool. Als ouder denk ik graag mee over de mogelijkheden en dilemma's waar de school voor staat, om het onderwijs voor onze speciale kinderen nóg beter en leuker te maken. In september 2021 ben ik toegetreden tot de MR. 

 

Mina Boulahoual en ben de moeder van Adam. Adam is sinds augustus 2014 leerling van de Bernardusschool SO.

In januari 2019 ben ik lid van de MR geworden en wil op deze manier een steentje bijdrage binnen de Bernardusschool. Een mooie ZMLK school in onze mooie stad Den Haag.

 

Mijn naam is Theo van der Werf, Vader van Anna. Anna is dit jaar begonnen op het VSO.

Ik ben getrouwd met Marjolein en samen hebben we naast Anna nog een zoon die Wessel heet.

Ik ben opgegroeid in het Belgisch Park en in 2006 in het Benoordenhout terecht gekomen. Dat was heel comfortabel vanwege mijn baan destijds bij het instituut Clingendael. Al met al loop ik al wat jaartjes mee bij de Rijksoverheid maar ook met wat uitstapjes zoals het genoemde Clingendael.

Sinds 2020 zijn we weer terug in Nederland na ruim vier jaar in de verenigde Staten. Ik heb daar vier jaar op de ambassade gewerkt en Marjolein heeft qua werk van een pauze kunnen genieten. De kinderen gingen naar lokale scholen. Als Anna in het Engels antwoord geeft op een vraag dan komt dat nog daar vandaan.

Ik heb veel interesses. Fotografie, golf, klassieke auto’s en koken. Ook ben ik mateloos geïnteresseerd in wat er in de wereld en onze samenleving allemaal gebeurt. Het zijn bewogen tijden en ik denk daarom ook veel veel na over de toekomst van onze kinderen.

Hans heeft me gevraagd of ik belangstelling zou hebben voor de Medezeggenschapsraad. Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Als ik een bijdrage kan leveren vanuit de MR om de school en daarmee de kinderen te helpen dan doe ik dat heel erg graag.

 

Namens het personeel zitten in de medezeggenschapsraad:

Caja van Hoeijen, leerkracht 3B (VSO). 

 

Dorien Jansen, leerkracht groep Turqoize (SO) en teamleider SO.

 

Mariette Schoemaker, Per september 2022 ben ik lid van de MR namens de personeelsgeleding. Ik ben groepsleerkracht in groep 2a/3a op het VSO. Ik kijk er naar uit om naast mijn taak als leerkracht zitting te nemen in de MR. Ik vind het een verrijking van mijn dagelijkse werk. 

Download