Eerste item

Medezeggenschapsraad

De overleggen vinden plaats op maandagavond:

30 januari 2019

1 april 2019

17 juni 2019

23 september 2019

 

De overleggen vinden plaats Op het SO vanaf 19:30 uur.

 

Wilt u de agenda en de notulen van de overleggen ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Hans van Eijk, voorzitter.

 

Download