Groen

In groep Groen zitten maximaal 12 leerlingen in de leeftijd van ongeveer 6 - 7 jaar.  

 

Vanzelfsprekend blijft in deze groep ook veel aandacht voor het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, de werkhouding, mondelinge taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

De methode Kwink wordt gebruikt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. In groep Groen wordt,  indien een leerling qua ontwikkeling daar aan toe is,  gestart met (voorbereidend) lezen, schrijven en rekenen. Veel schoolse vaardigheden worden geoefend met ontwikkelingsmaterialen. Ook is er aandacht voor wereld oriëntatie en handvaardigheid.

 

De werktijd is iets langer dan in groep Oranje. Dat kan over het algemeen ook, omdat de spanningsboog van de leerlingen iets groter geworden is. Natuurlijk worden werkmomenten afgewisseld met speel-/ontspanningsmomenten. Zelfstandig leren werken met behulp van de kieskast en gebruik van een timetimer maakt ook in deze groep onderdeel uit van het weekprogramma. 

 

De leerlingen krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht en één keer muziek van een muziekleerkracht. Leerlingen van 7 jaar en ouder kunnen op de woensdag deel gaan nemen aan het schoolzwemmen.