Eerste item

Agenda

18 oktober 2019
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
21 t/m 25 oktober 2019
Herfstvakantie
Alle leerlingen zijn vrij.
18 november 2019
Margedag VSO
Alle VSO leerlingen zijn vrij.
25 november 2019
Margedag SO
Alle SO leerlingen zijn vrij.
5 december 2019
Sinterklaas, middag vrij
Alle leerlingen zijn om 12:30 uur vrij.
6 december 2019
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
10 december 2019
OPP besprekingen VSO
11 december 2019
OPP besprekinegn SO
19 december 2019
Kerstviering
20 december 2019
Duurzame inzetbaarheid
Alle leerlingen zijn vrij.
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Kerstvakantie
21 februari 2020
Multiculti feest
24 t/m 28 februari 2020
Voorjaarsvakantie
27 maart 2020
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
10 april 2020
Goede vrijdag
Alle leerlingen zijn vrij.
13 april 2020
Tweede Paasdag
Alle leerlingen zijn vrij.
27 april t/m 8 mei 2020
Meivakantie
18 t/m 20 mei 2020
Alternatieve werkweek SO
21 t/m 22 mei 2020
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen zijn vrij.
25 t/m 28 mei 2020
Werkweek VSO