Eerste item

Agenda

We houden rekening met de maatregelen rondom Corona die op het moment van de activeiten gelden.

Hierdoor kan het voorkomen dat activeiten niet doorgaan.

30 augustus 2021
Eerste schooldag
30 augustus 2021
Schoolfotograaf VSO
31 augustus 2021
Schoolfotograaf SO
20 september 2021
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
21 september 2021
Prinsjesdag
Alle leerlingen zijn vrij.
28 september 2021
Theemiddag SO
15 oktober 2021
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
18 t/m 22 oktober 2021
Herfstvakantie
28 oktober 2021
Halloween disco
12 november 2021
Open podium SO
3 december 2021
Sinterklaas
De leerlingen zijn na 12:30 uur vrij.
6 december 2021
Margedag SO
Alle SO leerlingen zijn vrij.
13 december 2021
Margedag VSO
Alle VSO leerlingen zijn vrij.
16 december 2021
Diploma uitreiking VSO
De leerlingen die binnenkort de school gaan verlaten krijgen hun diploma.
24 december 2021
Margedag
Alle leerlingen zijn vrij.
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie
18 januari 2022
OPP-gesprekken VSO
Deze gesprekken zijn in de middag of avond.
19 januari 2022
OPP-gesprekken SO
Deze gesprekken zijn in de middag.
28 januari 2022
Theemiddag SO
11 februari 2022
Valentijndisco VSO
Deze disco is alleen voor de leerlingen van het VSO.