D2 - D3

Middenbouw: 

Als de leerlingen van de brugklas naar de middenbouw gaan, wordt gekeken naar de verwachte uitstroombestemming. Afhankelijk daarvan zal de leerling doorstromen naar de D2- of A2-groep. 

In de middenbouwgroepen zitten maximaal 13 leerlingen van ongeveer 15-17 jaar.  

 

In de D2-groep zitten vooral leerlingen met de verwachte uitstroombestemming “(Arbeidsmatige) Dagbesteding”.

De schoolse vaardigheden krijgen nog voldoende aandacht, waar mogelijk staat het vergroten van deze vaardigheden centraal. Daarnaast worden de schoolse vaardigheden vooral toegepast in praktische situaties, bijvoorbeeld tijdens het doen van de boodschappen en de zorg voor de was.  

Leerlingen in de middenbouw krijgen bloksgewijs alle vakken aangeboden. De leerlingen krijgen de vakken koken, groen, dienstverlening (schoonmaak, administratie), techniek en ZeDeMo (arbeidsvaardigheden).  De leerlingen hebben een portfolio, dat ze meenemen naar elk praktijkvak en waarin ook o.a. stageverslagen worden opgenomen. 

Leerlingen van 16 of 17 jaar kunnen, als er voldoende begeleiding op de stageplek is, intern stage gaan lopen, bijv. bij een SO-groep. 

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer fitness en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een vakleerkracht.

 

Bovenbouw: 

In de bovenbouwgroepen zitten maximaal 14 leerlingen van ongeveer 17–19 jaar.

De leerlingen uit de bovenbouw krijgen in de ochtenduren vooral praktijkvakken (LWP) aangeboden. De leerlingen krijgen, bloksgewijs, zoveel mogelijk vakken. Met de leerkracht,  die het praktijkvak geeft, gaan de leerlingen regelmatig een ochtend werken op een arbeid- of dagbestedingsplek (afhankelijk van de verwachte uitstroombestemming). 

Naast de praktijkvakken koken, groen, dienstverlening, techniek en ZeDeMo (arbeidsvaardigheden), krijgen de leerlingen van de bovenbouw ook ‘kantine’  en ‘woontraining’.  

In de tijd, die de leerlingen nog in de klas aanwezig zijn, wordt met betrekking tot de schoolse vaardigheden aandacht besteed aan die vaardigheden die voor een leerling nog van belang zijn i.v.m. de toekomst. Daarnaast is er ruim aandacht voor het ontwikkelen en versterken van de sociale vaardigheden  en werknemersvaardigheden. 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht; één keer fitness, één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een vakleerkracht.

 

De leerlingen die de verwachte uitstroombestemming (arbeidsmatige) dagbesteding hebben, zitten in de D3-groep. Zij lopen het laatste schooljaar of de laatste 1 ½ jaar stage op een toekomstige dagbestedingsplek. Voor deze stage is een CIZ -indicatie noodzakelijk. Ouders vragen deze indicatie aan.