A3

In de bovenbouwgroepen zitten maximaal 14 leerlingen van ongeveer 17–19 jaar.

De leerlingen uit de bovenbouw krijgen in de ochtenduren vooral praktijkvakken (LWP) aangeboden. De leerlingen krijgen, bloksgewijs, zoveel mogelijk vakken. Met de leerkracht,  die het praktijkvak geeft, gaan de leerlingen regelmatig een ochtend werken op een arbeid- of dagbestedingsplek (afhankelijk van de verwachte uitstroombestemming). 

Naast de praktijkvakken koken, groen, dienstverlening, techniek en ZeDeMo (arbeidsvaardigheden), krijgen de leerlingen van de bovenbouw ook ‘kantine’  en ‘woontraining’.  

In de tijd, die de leerlingen nog in de klas aanwezig zijn, wordt met betrekking tot de schoolse vaardigheden aandacht besteed aan die vaardigheden die voor een leerling nog van belang zijn i.v.m. de toekomst. Daarnaast is er ruim aandacht voor het ontwikkelen en versterken van de sociale vaardigheden  en werknemersvaardigheden. 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht; één keer fitness, één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een vakleerkracht.

 

De leerlingen die de verwachte uitstroombestemming arbeid hebben, zitten in de A3-groep. Zij lopen minimaal één dag in de week extern stage. In het laatste schooljaar is het streven dat de leerling stage loopt op de toekomstige arbeidsplek en dat het aantal stagedagen uitgebreid wordt.