A2

Middenbouw: 

Als de leerlingen van de brugklas naar de middenbouw gaan, wordt gekeken naar de verwachte uitstroombestemming. Afhankelijk daarvan zal de leerling doorstromen naar de D2- of A2-groep. 

In de middenbouwgroepen zitten maximaal 13 leerlingen van ongeveer 15-17 jaar.  

 

In de A2-groep zitten vooral leerlingen met de verwachte uitstroombestemming “Arbeid”.

In de middenbouw ligt in de ochtenduren over het algemeen nog het accent op de schoolse vaardigheden. In de middaguren vinden over het algemeen de praktijkvakken (LWP) plaats. Leerlingen in de middenbouw krijgen bloksgewijs alle vakken aangeboden. De leerlingen krijgen de vakken koken, groen, dienstverlening (schoonmaak, administratie, winkel), techniek en ZeDeMo (arbeidsvaardigheden). Over het algemeen duurt de praktijkles 1 ½ á 2 uur.

Leerlingen uit A2 kunnen vanaf ongeveer 16 jaar stage gaan lopen. Er wordt altijd gestart met een interne stage, bijvoorbeeld bij de administratie, conciërge  of in een SO-groep. Daarna gaat de leerling, indien mogelijk, extern stage lopen. De leerlingen hebben een portfolio, dat ze meenemen naar elk praktijkvak en waarin ook o.a. stageverslagen worden opgenomen. De leerlingen gaan gedurende het schooljaar een aantal keer met de leerkracht van een praktijkvak naar groepsstage, dat wil zeggen werken bij een bedrijf.  

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer fitness en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een vakleerkracht.