2B

In de middenbouwgroep zitten maximaal 12 leerlingen van ongeveer 15 - 16 jaar.

  

Als de leerlingen van de onderbouw naar de middenbouw gaan, wordt afhankelijk van de uitstroombestemming gekeken naar welke groep de leerling het beste kan doorstromen. 

 

In de middenbouw ligt in de ochtenduren over het algemeen nog het accent op de schoolse vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van methodes Veilig Leren Lezen, Taalactief en Getal & Ruimte Junior. Ook is er aandacht voor wereld oriëntatie, Engels en handvaardigheid.

 

Zelfstandig leren werken met behulp van de arbeidskast en gebruik van een timetimer maakt onderdeel uit van het weekprogramma. 

 

In de middaguren worden de praktijkvakken (LWP = leerwerkplaatsen) gegeven. Naast het leren van vakspecifieke vaardigheden, staat de werkhouding centraal. 
De leerlingen krijgen gedurende het schooljaar de volgende praktijkvakken (LWP vakken) aangeboden:
Koken
Dienstverlening: schoonmaak, administratie, winkel
Groen
Techniek
Zedemo
Alle leerlingen hebben een portfolio. Hierin wordt bijgehouden wat de leerling gedaan heeft en welke specifieke vakvaardigheden de leerling beheerst. Ieder jaar komt van elk vak een blad met foto’s van de leerling die aan het werk is in het portfolio.

 

Alle leerlingen gaan gedurende het schooljaar een aantal keer met de leerkracht Dienstverlening naar Les op Locatie. Dat wil zeggen dat ze gaan werken bij een bedrijf.

 

Leerlingen uit 2A kunnen vanaf ongeveer 15 jaar stage gaan lopen. Er wordt altijd gestart met een interne stage, bijvoorbeeld bij de administratie, conciërge  of in een SO-groep. Daarna gaat de leerling, indien mogelijk, extern stage lopen. Stageverslagen worden opgenomen in het portfolio van de leerling.

 

Het bevorderen van sociaal gedrag en lessen in het kader van sociale vaardigheden, de zogenaamde SoVa lessen, zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. We oefenen de vaardigheden aan de hand van een sova-methode, maar ook naar aanleiding van situaties die zich voordoen in de klas.

 

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen een aantal dagen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer sport en bewegen en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een muziekleerkracht.