1B

In 1B zitten maximaal 12 leerlingen van 12 – 15 jaar.

 

In deze klas ligt in de ochtenduren het accent op de schoolse vaardigheden: taal, lezen, spelling en rekenen (sommen, geldrekenen, tijd, meten, wegen). Er wordt gewerkt met de methodes Veilig Leren Lezen, Taalactief, Getal & Ruimte Junior. Ook is er aandacht voor wereld oriëntatie, Engels en handvaardigheid.

 

In de middaguren worden de praktijkvakken (LWP = leerwerkplaatsen) gegeven. Naast het leren van vakspecifieke vaardigheden, staat de werkhouding centraal.  De leerlingen krijgen gedurende het schooljaar de volgende praktijkvakken (LWP vakken) aangeboden:
Koken
Dienstverlening: schoonmaak, administratie
Groen
Techniek
Zedemo
Alle leerlingen hebben een portfolio. Hierin wordt bijgehouden wat de leerling gedaan heeft en welke specifieke vakvaardigheden de leerling beheerst. Ieder jaar komt van elk vak een blad met foto’s van de leerling die aan het werk is in het portfolio.

 

Het bevorderen van sociaal gedrag en lessen in het kader van sociale vaardigheden, de zogenaamde SoVa lessen, zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. We oefenen de vaardigheden aan de hand van een sova-methode, maar ook naar aanleiding van situaties die zich voordoen in de klas.

 

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen een aantal dagen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer sport en bewegen en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een muziekleerkracht.