Palet

In groep Palet zitten maximaal 12 leerlingen in de leeftijd van 11 - 13 jaar. Het is de oudste, reguliere SO- groep. Leerlingen van groep Palet gaan van school als ze 12 of 13 jaar zijn. Veel van de leerlingen zullen uitstromen naar de brugklas van het VSO. 

 

In deze groep ligt het accent op lezen, schrijven en rekenen. 
Vanzelfsprekend blijft veel aandacht voor het verder ontwikkelen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt met de methodes Veilig Leren Lezen (Kim), Taalactief, Schrijven Leer Je Zo en Getal & Ruimte Junior. De methode Kwink wordt gebruikt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt er school breed thematisch gewerkt aan wereldoriëntatie en de woordenschat. Hierbij maken we o.a. gebruik van logo3000. Ook is er aandacht voor handvaardigheid. Het spelend en bewegend leren speelt een belangrijk onderdeel in ons onderwijs. 

 

Zelfstandig leren werken met behulp van de kieskast en gebruik van een timetimer maakt ook in deze groep onderdeel uit van het weekprogramma. 

 

Er is voldoende afwisseling tijdens de lessen en tussendoor zijn er korte ontspanningsmomenten.
De leerlingen krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht en één keer muziek van een muziekleerkracht. 

 

Een aantal leerlingen neemt deel aan het schoolzwemmen met als doel tijdens de SO-periode het zwemdiploma nog te behalen. 

 

Met de oudste leerlingen, schoolverlaters, van deze groep wordt gedurende het schooljaar een aantal keer de kantine verzorgd onder leiding van een leerkracht uit het VSO. Dit o.a. in het kader van de overstap naar het VSO.