Paars

In groep Paars zitten maximaal 12 leerlingen in de leeftijd van ongeveer 7 – 8 jaar.

 

In deze groep ligt het accent op het leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast blijft natuurlijk veel aandacht voor het verder ontwikkelen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt met de methodes Veilig Leren Lezen (Kim), Schrijven Leer Je Zo en Getal & Ruimte Junior. Groep Paars werkt groepsdoorbroken met groep Turquoise bij de leeslessen. De methode Kwink wordt gebruikt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt er school breed thematisch gewerkt aan wereldoriëntatie en de woordenschat. Hierbij maken we o.a. gebruik van logo3000. Ook is er aandacht voor handvaardigheid. Het spelend en bewegend leren speelt een belangrijk onderdeel in ons onderwijs. 

 

Zelfstandig leren werken met behulp van de kieskast en gebruik van een timetimer maakt ook in deze groep onderdeel uit van het weekprogramma. 

 

Vanzelfsprekend is er voldoende afwisseling tijdens de lessen en tussendoor zijn er korte ontspanningsmomenten. 
De leerlingen krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht en één keer muziek van een muziekleerkracht. De leerlingen gaan iedere maandag schoolzwemmen.