Paars

In groep Paars zitten maximaal 12 leerlingen in de leeftijd van ongeveer 9-10  jaar 

In deze groep ligt het accent op het leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast blijft natuurlijk veel aandacht voor het verder ontwikkelen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt met de methodes Veilig Stap voor Stap (lezen), Schrijven Leer Je Zo en RekenZeker. De methode Kwink wordt gebruikt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Natuurlijk is er voldoende afwisseling tijdens de lessen en tussendoor zijn er korte ontspanningsmomenten. 
De leerlingen krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht en één keer muziek van een muziekdocent. De leerlingen gaan iedere week schoolzwemmen.