Oranje

In groep Oranje zitten de jongste leerlingen van de school. De leeftijd van de leerlingen in deze groep is van 4 tot ongeveer 6 jaar. In groep Oranje zitten maximaal 10 leerlingen.  

 

Het accent in deze groep ligt op het bevorderen en verbeteren van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

De methode Kwink wordt gebruikt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Spelenderwijs worden voorbereidend lees-, schrijf- en rekenvaardigheden geoefend. Ook is er aandacht voor wereld oriëntatie en handvaardigheid. Er wordt veel gewerkt met ontwikkelingsmateriaal.

Zelfstandig leren werken met behulp van de kieskast en het gebruik van een timetimer maken onderdeel uit van het weekprogramma. 

De leerlingen in deze groep hebben doorgaans een heel korte spanningsboog. Er is dan ook in het dagprogramma veel afwisseling tussen werkmomenten en speel-/ontspanningsmomenten.  

De leerlingen krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht en één keer in de week muziek van een muziekleerkracht.