Geel

Groep Geel is een groep van maximaal 10 leerlingen, die meer zorg/ondersteuning nodig hebben dan in de reguliere SO-groep gegeven kan worden. De leerlingen zijn tussen de 8 en 12 jaar. De leerlingen in deze groep hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) categorie 3 in verband met hun grote ondersteuningsbehoefte. 

In groep Geel ligt het accent op het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding , mondelinge taal en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zoveel als mogelijk wordt met de leerlingen gewerkt aan (voorbereidend) lezen, schrijven  en rekenen.  

De leerlingenuit groep Geel krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht en één keer in de week muziek van een vakdocent muziek. Een aantal leerlingen uit groep Geel neemt één keer per week deel aan het schoolzwemmen.

Een aantal leerlingen in deze groep krijgt via inzet vanuit hun PGB (persoonsgebonden budget) een aantal uur per week  begeleiding. Deze PGB-ers zijn werkzaam bij een zorginstelling zoals Levin of Ipse de Bruggen en begeleiden de leerling op onze school.

De leerlingen stromen, indien mogelijk, op 12/13 jarige leeftijd door naar de D+ -groep op het VSO.