Blauw

In groep Blauw zitten maximaal 13 leerlingen in de leeftijd van 11-13 jaar. Het is de oudste, reguliere, SO groep. Leerlingen van groep Blauw gaan van school als ze 12 of 13 jaar zijn. Veel van de leerlingen zullen uitstromen naar de brugklas van het VSO. 

In groep Blauw ligt het accent op lezen, schrijven en rekenen.

Daarnaast blijft natuurlijk veel aandacht voor het verder ontwikkelen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt met de methodes Veilig Stap voor Stap (lezen), Schrijven Leer Je Zo en RekenZeker. De methode Kwink wordt gebruikt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Natuurlijk is er voldoende afwisseling tijdens de lessen en tussendoor zijn er korte ontspanningsmomenten. 
De leerlingen krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht en één keer muziek van een muziekdocent. 

Een aantal leerlingen neemt deel aan het schoolzwemmen met als doel tijdens de SO-periode het zwemdiploma nog te behalen.  

In deze groep worden ook activiteiten aangeboden, bedoeld als voorbereidende activiteiten in het kader van de overstap naar het VSO, o.a. één keer per week zorgdragen voor de kantine in het SO.