D+

In het VSO hebben we één zorggroep, de D+-groep.

In deze groep zitten maximaal 8 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. De leerlingen in deze groep hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) categorie 3 in verband met de grote ondersteuningsbehoefte.

Deze leerlingen hebben de verwachte uitstroombestemming “Taak- en activiteitengerichte Dagbesteding”.  

In groep D+ ligt het accent op het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en sociaal-emotionele ontwikkeling. Schoolse vaardigheden als tellen, woordherkenning en dergelijke, worden geoefend in praktische situaties, bijvoorbeeld tijdens het doen van de boodschappen, zorg voor de was en wijkgericht werk. 

Leerlingen krijgen bloksgewijs alle vakken aangeboden. De leerlingen krijgen de vakken koken, groen, dienstverlening (schoonmaak, administratie), techniek, ZeDeMo (arbeidsvaardigheden). De leerlingen hebben een portfolio, dat ze meenemen naar elk praktijkvak. 

Leerlingen van D+-groep lopen soms het laatste schooljaar stage op de toekomstige dagbestedingsplek.

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer fitness en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een vakleerkracht.