2A/3A

2A/3A is een combinatiegroep van midden- en bovenbouw leerlingen. Alle leerlingen in deze groep hebben als verwachte uitstroombestemming Dagbesteding.

 

In de middenbouwgroep zitten leerlingen van ongeveer 15 - 16 jaar.

  

Als de leerlingen van de onderbouw naar de middenbouw gaan, wordt afhankelijk van de uitstroombestemming gekeken naar welke groep de leerling het beste kan doorstromen. 

 

In de bovenbouwgroepen zitten leerlingen van ongeveer 16 – 19 jaar.

 

In deze groep zitten enkele leerlingen die zeer veel ondersteuning nodig hebben. De leerlingen die zeer veel ondersteuning nodig hebben, hebben vanuit het samenwerkingsverband ZHW een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) categorie 3.

 

De leerlingen krijgen in de ochtenduren vaak praktijkvakken (LWP) aangeboden. Naast het leren van vakspecifieke vaardigheden, staat de werkhouding centraal. 
De leerlingen krijgen gedurende het schooljaar de volgende praktijkvakken (LWP vakken) aangeboden:
Horeca: koken, kantine
Dienstverlening: schoonmaak, administratie, wijkgericht werken
Groen (Kinderboerderij)
Techniek
Zedemo
Woontraject
Alle leerlingen hebben een portfolio. Hierin wordt bijgehouden wat de leerling gedaan heeft en welke specifieke vakvaardigheden de leerling beheerst. Ieder jaar komt van elk vak een blad met foto’s van de leerling die aan het werk is in het portfolio.

 

De tijd, die de leerlingen nog in de klas aanwezig zijn, wordt met betrekking tot de schoolse vaardigheden aandacht besteed aan die vaardigheden die voor een leerling nog van belang zijn in verband met de toekomst. Schoolse vaardigheden als rekenen, lezen, woordherkenning en dergelijke, worden vooral geoefend in praktische situaties. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de methodes Veilig Leren Lezen, Taalactief en Getal & Ruimte Junior. Ook is er aandacht voor wereld oriëntatie, Engels en handvaardigheid.

 

Zelfstandig leren werken met behulp van de arbeidskast en gebruik van een timetimer maakt onderdeel uit van het weekprogramma. 

 

Het bevorderen van sociaal gedrag en lessen in het kader van sociale vaardigheden, de zogenaamde SoVa lessen, zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. We oefenen de vaardigheden aan de hand van een sova-methode, maar ook naar aanleiding van situaties die zich voordoen in de klas en tijdens het praktisch bezig zijn.

 

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen een aantal dagen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer sport en bewegen en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een muziekleerkracht.

 

De leerlingen gaan gedurende het schooljaar met de leerkracht een aantal keer op groepsstage bij een dagbestedingsplek.

De leerlingen lopen het laatste schooljaar of de laatste 1 ½ jaar stage op een toekomstige dagbestedingsplek. Stageverslagen worden opgenomen in het portfolio van de leerling.
Voor deze stage is een CIZ -indicatie noodzakelijk. Ouders vragen deze indicatie aan.