Aanmelding

Toelaatbaarheidsverklaring
Leerlingen kunnen bij ons op school geplaatst worden als er een Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven is door het Samenwerkingsverband. 


Voor SO leerlingen moet dit aangevraagd worden bij Stichting passend Primair Onderwijs Haaglanden. Het groeidocument wat bij de aanvraag gebruikt wordt is te vinden op hun site, www.sppoh.nl

De aanvraag gebeurt over het algemeen via de school waar het kind zit.


Voor VSO leerlingen moet dit aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Zuidholland West. Documenten die nodig zijn bij de aanvraag zijn te vinden op hun site, www.swvzhw.nl

De aanvraag gebeurt over het algemeen via onze VSO locatie.

Kennismakingsbezoek
Als duidelijk is dat een kind het zml onderwijs zal gaan bezoeken, kunnen ouders een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek aan de school.
Tijdens dit bezoek worden de ouders geïnformeerd over de visie en de werkwijze van de school. De ouders krijgen een rondleiding door de school. Tevens wordt tijdens het gesprek ingegaan op vragen van de ouders.

Aanmelding / Plaatsing
Als de keuze van de ouders op de Bernardusschool valt en ouders hun kind aanmelden, gaat de plaatsingsprocedure in werking.
• Ouders vullen een administratie formulier in en een formulier waarmee de school informatie mag opvragen bij de stamschool / KDC
• Als de Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven is kan de leerling instromen
• Met de ouders wordt de datum van plaatsing afgesproken
• De leerling komt voor die datum een dag meedraaien / kennismaken in de klas waar hij/zij zal komen.
• Bij het bepalen van het verwachte uitstroomprofiel wordt gebruik gemaakt van de gegevens en het OPP van de toelaatbaarheidsverklaring en van de stamschool / KDC.
• Indien nodig wordt het leerlingvervoer aangevraagd bij de gemeente.Ouders vullen hiervoor een formulier in, de commissie van begeleiding maakt een verklaring voor de vervoersaanvraag.